V minulom roku 2018 sme začali realizovať štvorročný plán, a to postaviť tretiu výrobnú halu o rozlohe 1500 m2 kde v rámci efektívnosti plánujeme vlastnú lakovňu na hliník a oceľ, ktorá ako jediná na Slovensku bude schopná lakovať profily a konštrukcie v dĺžke 8 x 2 x 0,4 m ponorným systémom a 8 x 2 x 1,2 m ručným čistením. Táto Lakovňa je poloautomatická s 5 stupňovou predúpravou materiálu na hliník a dvojstupňovou na oceľ. Rozšírenie prinesie skrátenie termínov, vyššiu kvalitu výrobkov a v neposlednom rade aj nižšiu cenu pre zákazníkov a našich odberateľov. Táto lakovňa bude komerčná to znamená aj pre spolupracujúce firmy z nášho, ale aj iného odvetvia.

MontAlu prášková lakovňa vám ponúka práškové lakovanie s 5 stupňovou pred úpravou na hliník a 2 stupňovou pred úpravou na oceľ.
Maximálne rozmery lakovaných dielov: (d*v*š) 8 x 2 x 0,4 m ponorným systémom a 8 x 2 x 1,2 m ručným čistením s max. hmotnosťou 400 kg.

STAVBA LAKOVŇA MONT-ALU