V minulom roku 2018 sme začali realizovať štvorročný plán, a to postaviť tretiu výrobnú halu o rozlohe 1500m2 kde v rámci efektívnosti plánujeme vlastnú lakovňu na hliník a oceľ, ktorá ako jediná na Slovensku bude schopná lakovať profily a konštrukcie o dĺžke 8 x 2 x 0,5m. Táto Lakovňa je poloautomatická s 5 stupňovou predúpravou materiálu na hliník a dvojstupňovou na oceľ. Rozšírenie prinesie skrátenie termínov, vyššiu kvalitu výrobkov a v neposlednom rade aj nižšiu cenu pre zákazníkov a našich odberateľov. Táto lakovňa bude komerčná to znamená aj pre spolupracujúce firmy z nášho, ale aj iného odvetvia.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

spustenie lakovne od 1.5.2019

STAVBA LAKOVŇA MONT-ALU