V roku 2019 sme postavili tretiu výrobnú halu o rozlohe 1500m2 kde v rámci efektívnosti sme zriadili vlastnú lakovňu na hliník a oceľ, ktorá ako jediná na Slovensku je schopná lakovať profily a konštrukcie o dĺžke 8 x 2 x 0,5m. Táto Lakovňa je poloautomatická s 5 stupňovou predúpravou materiálu na hliník a dvojstupňovou na oceľ. Rozšírenie prinesie skrátenie termínov, vyššiu kvalitu výrobkov a v neposlednom rade aj nižšiu cenu pre zákazníkov a našich odberateľov.

 

                                               

MontAlu prášková lakovňa vám ponúka práškové lakovanie s 5 stupňovou pred úpravou na hliník a 2 stupňovou pred úpravou na oceľ.
Maximálne rozmery lakovaných dielov: (d*v*š) 8 x 2 x 0,4 m ponorným systémom a 8 x 2 x 0,5 m ručným čistením s max. hmotnosťou 400 kg.

STAVBA LAKOVŇA MONT-ALU